Към съдържанието

Privacy Policy

Вашият личен живот е важно за нас. За по-добра защита на вашия личен живот ние предоставяме тази информация, обясняващи ни онлайн информация, практики и избор можете да направите за начина, по който вашата информация се събира и използва. За да направите това обявление лесно да се намерят, ние го прави достъпен в нашия букмейкър и във всяка точка, където може да бъде поискана лична информация. регистрационните файлове се поддържат и анализират от всички заявки за файлове на уеб сървъри този уебсайт. Регистрационни файлове не събираме лични данни, но не улови IP адреса на потребителя, който се разпознава автоматично от нашите уеб сървъри. Нашият ангажимент към Детски Privacy Защита на личния живот на много млади е особено важна. Поради тази причина, ние никога не събира или поддържа информация на нашия сайт от тези, ние всъщност знаят, са под 13 години, и не са част от нашия сайт е структуриран да привличат лица под 13. Cookies Този сайт не съхранява никаква информация, която би, по своя собствена , ни позволи да се идентифицират отделните потребители на тази услуга, без тяхно разрешение. Всички бисквитки, които могат да бъдат използвани от този сайт се използват или единствено на основа на сесия или за поддържане на предпочитанията на потребителите. Cookies не се споделят с трети лица.
Change Theme!